max-skorwider.jpg

KONKURS NA PLAKAT GOMBROWICZOWSKI ROZSTRZYGNIĘTY

Teatr Powszechny w Radomiu przy wsparciu Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie ogłosił drugi już zamknięty Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski, który stanie się wizytówką XV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. 

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali wybitni artyści: Justyna Czerniakowska, Maja Wolna, Ania Wieluńska, Agnieszka Ziemiszewska, Tomasz Bogusławski, Piotr Karczewski, Sławomir Kosmynka, Mateusz Machalski, Paweł Ryżko, Max Skorwider, Marcin Władyka.

3 grudnia 2019 r. w siedzibie teatru jury w składzie: Małgorzata Potocka (dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu), Jakub Ciężki (malarz, autor instalacji), Michał Dracz (grafik, scenograf),  Mariusz Knorowski (kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie), i Tomasz Tyczyński (kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli), przyznało swoje nagrody.  Uznano, że praca Maxa Skorwidera - jednego z najbardziej cenionych plakacistów młodego pokolenia stanie się festiwalowym plakatem najbliższej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu. 

Kolejne miejsca zostały przyznane pracom Anny Wieluńskiej i Mateusza Machalskiego. Wszystkie  plakaty zostaną zaprezentowane w Radomiu w trakcie inauguracji festiwalu, a także na pokonkursowych wystawach w wielu galeriach w Polsce i za granicą.

Teatr Powszechny w Radomiu od 1993 r. jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego - jednego z najważniejszych polskich festiwali teatralnych. Jest to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Pomiędzy kolejnymi edycjami Festiwalu Gombrowiczowskiego,  w różnych formach analizujemy dzieła pisarza, mi. in.  poprzez wystawy, warsztaty teatralne, spotkania z twórcami literatury. W tym roku odbyła się już druga edycja stałego konkursu na plakat gombrowiczowski, który będzie promował Festiwal. 

Konkurs na najciekawszy plakat Gombrowiczowski realizowany jest w ramach zadania XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski – działania okołofestiwalowe.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Logo MKDNiS kolorowe  

Małgorzata Potocka – aktorka, reżyserka, producentka filmowa. Doktor sztuk filmowych i teatralnych. Dyrektor Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

Jakub Ciężki – malarz, autor instalacji. Zdobył dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarskiej prof. Jacka Wojciechowskiego. Pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. 

Michał Dracz - scenograf, grafik, twórca multimedialny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w pracowni Eugeniusza Geta Stankiewicza. Zajmuje się szeroko rozumianym teatrem formy, teatrem lalek i teatrem ruchu. Twórca  ponad 40 scenografii do spektakli oraz wydarzeń parateatralnych

Mariusz Knorowski – krytyk i historyk sztuki. Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie. Pełnił funkcję dyrektora artystycznego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Członek Rad Programowych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. 

Tomasz Tyczyński – dziennikarz, publicysta. Kierownik Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziału Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 

Max Skorwider - artysta-grafik, pracuje w Katedrze Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.  Od 2005 – pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2010 – otrzymał tytuł doktora sztuki W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki. Ceniony artysta młodego pokolenia. Wykładowca Uniwersytetu Artystycznego dawniej/ ASP/ w Poznaniu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – Wydział Grafiki. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej: pracownia Litografii. Zajmuje się grafiką projektową, plakatem, ilustracją prasową oraz innymi formami sztuki współczesnej. Uczestnik wystaw i konkursów, wielokrotnie nagradzany w kraju i zagranicą.
Ilustrator książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Polityka, Ekonomia, Mózg, Kosmos, Choroba.

Anna Wieluńska - Ur. 1992: studia na Wydziale Grafiki Warszawskiej ASP w latach 2012-2017. Dyplom obroniony z wyróżnieniem rektorskim. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury. W 2016 otrzymała stypendium im. Beatrice Warde, ufundowane przez firmę Monotype oraz Type Directors Club. Laureatka trzeciego  miejsca w konkursie na plakat Gombrowiczowski ogłoszony przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w 2019r.

Mateusz Machalski - Absolwent (a obecnie doktorant) Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych oraz krojów pisma. Autor m.in. identyfikacji wizualnej Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy oraz projektu rodziny 42 odmian krojów pisma dla korporacji Tupperware.

Max Skorwider
Max Skorwider
Anna Wieluńska
Anna Wieluńska
Mateusz Machalski
Mateusz Machalski
Justyna Czerniakowska
Justyna Czerniakowska
Maja Wolna
Maja Wolna
Agnieszka Ziemiszewska
Agnieszka Ziemiszewska
Tomasz Bogusławski
Tomasz Bogusławski
Piotr Karczewski
Piotr Karczewski
Slawomir Kosmynka
Slawomir Kosmynka
Paweł Ryżko
Paweł Ryżko
Marcin Władyka
Marcin Władyka
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design