Kontakt

Teatr Powszechny w Radomiu

Adres

Teatr Powszechny
im. J. Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15
26-600 Radom
NIP: 796-007-84-47

Kontakt

Centrala/Recepcja
tel. 48 386 52 00

Biuro Obsługi Widzów Kasa Biletowa

Dyrektor

Małgorzata Potocka
malgorzatapotocka@teatr.radom.pl

Zastępca dyrektora

Agnieszka Kołodyńska Iglesias
agnieszkaiglesias@teatr.radom.pl

Koordynacja pracy artystycznej

Renata Połońska
renatapolonska@teatr.radom.pl

Główna księgowa

Lidia Czerwińska
lidiaczerwinska@teatr.radom.pl

Zastępca głównej księgowej

Katarzyna Bernat
katarzynabernat@teatr.radom.pl

Kierownik Biura
Obsługi Widzów

Jolanta Janus
jolantajanus@teatr.radom.pl

Sekretariat

tel.: 48 386 52 86
fax: 48 386 52 90
teatr@teatr.radom.pl

Kierownik techniczny

Artur Fajdek
arturfajdek@teatr.radom.pl

Kierownik literacki

Jolanta Korłub - Ogonkowska
jolantakorlub@teatr.radom.pl

Kierownik administracyjny

Dorota Dużbabel
dorotaduzbabel@teatr.radom.pl

Konsultant programowy

Kadry

Agnieszka Pawłowska
agnieszkapawlowska@teatr.radom.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krystyna Kołodyńska
inspektor@teatr.radom.pl
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design