Image
XV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
15

2022

XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
14

2020

XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
13
2018
XII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
12
2016
XI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
11
2014
X Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
10
2012
IX Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
09
2010
VIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
08
2008
VII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
07
2006
VI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
06
2004
V Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
05
2002
IV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
04

1999

III Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
03
1997
II Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
02
1995
I Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
01
1993
MFG to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Jest to z założenia festiwal, który pełni rolę forum wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. W pierwszych edycjach imprezie patronowała i życzliwie wspierała ją swoimi rekomendacjami Pani Rita Gombrowicz, wdowa po zmarłym pisarzu.
Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – krytyków, reżyserów, teatrologów.
Impreza, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności i krytyków.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke" spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design