Image
XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
14

2020

XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
13
2018
XII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
12
2016
XI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
11
2014
X Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
10
2012
IX Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
09
2010
VIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
08
2008
VII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
07
2006
VI Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
06
2004
V Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
05
2002
IV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
04

1999

III Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
03
1997
II Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
02
1995
I Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
01
1993
MFG to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Jest to z założenia festiwal, który pełni rolę forum wymiany myśli, doświadczeń, interpretacji. Na nowo stawia także problem czytania i odczytania dzieła Gombrowicza w zmieniającej się rzeczywistości. W pierwszych edycjach imprezie patronowała i życzliwie wspierała ją swoimi rekomendacjami Pani Rita Gombrowicz, wdowa po zmarłym pisarzu.
Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia jury złożone z ludzi teatru – krytyków, reżyserów, teatrologów.
Impreza, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności i krytyków.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke" spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design