Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski

Teatr Powszechny w Radomiu
Plakat 1-szej edycji Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.
Festiwal poświęcony jest sylwetce Witolda Gombrowicza, a głównym przedmiotem jego zainteresowania są teatralne realizacje Gombrowiczowskich tekstów, powstałe w polskich i zagranicznych teatrach. Imprezie, organizowanej nieprzerwanie od ponad 25 lat, patronuje i życzliwie ją wspiera Rita Gombrowicz.

Począwszy od VIII edycji MFG ma formę konkursu, w którym spektakle ocenia międzynarodowe fachowe jury złożone z wybitnych artystów. Impreza, zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Radomia oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, cieszy się sporym zainteresowaniem publiczności i krytyków.

Ideą przewodnią pisarza było poszukiwanie formy, dlatego zależy nam, aby podczas Festiwalu pokazać różne dziedziny sztuki: realizacje filmowe, video, performance, fotografię, plakat, które będą charakteryzowały się unikalną myślą, awangardowym potraktowaniem tematu i przedstawieniem go w wybranej technice.

Wybór miejsca, w którym co dwa lata odbywa się festiwal poświęcony twórczości Witolda Gombrowicza, jest nieprzypadkowy. Okolice Radomia to rodzinne tereny pisarza. W nieodległych Małoszycach mieścił się majątek Gombrowiczów, w którym Witold przyszedł na świat; w pałacyku w podradomskiej Wsoli, gdzie dziś ma swoją siedzibę Muzeum Gombrowicza, w latach 1924-1939 mieszkał jego brat Jerzy, u którego autor „Ferdydurke" spędzał po kilka tygodni niemal każdego lata. Tutaj rodziły się pierwsze literackie pomysły. Szereg miejscowości położonych w pobliżu Radomia zostało uwiecznionych na kartach jego powieści. Na tych ziemiach spoczywa niemal cała jego najbliższa rodzina.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1993 roku.
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design