Contact

Teatr Powszechny w Radomiu

Address

Jan Kochanowski
Popular Theatre in Radom

Plac Jagielloński 15
26-600 Radom
VAT NUMBER: 796-007-84-47

Contact

Secretary
tel. 48 386 52 00

Viewer service office box office

Director

Małgorzata Potocka
malgorzatapotocka@teatr.radom.pl

Director Deputy

Agnieszka Kołodyńska Iglesias
agnieszkaiglesias@teatr.radom.pl

Artistic work coordinator

Renata Połońska
renatapolonska@teatr.radom.pl

Chief Accountant

Lidia Czerwińska
lidiaczerwinska@teatr.radom.pl

Chief Accountant Deputy

Katarzyna Bernat
katarzynabernat@teatr.radom.pl

Head of viewer
service office

Jolanta Janus
jolantajanus@teatr.radom.pl

Secretary

tel.: 48 386 52 86
fax: 48 386 52 90
teatr@teatr.radom.pl

Technical Department Manager

Artur Fajdek
arturfajdek@teatr.radom.pl

Literary manager

Jolanta Korłub - Ogonkowska
jolantakorlub@teatr.radom.pl

Head of Administration

Dorota Dużbabel
dorotaduzbabel@teatr.radom.pl

Program consultant

Human Resources

Agnieszka Pawłowska
agnieszkapawlowska@teatr.radom.pl

Data protection Officer

Krystyna Kołodyńska
inspektor@teatr.radom.pl
Image
COPYRIGHT © 2019. Jan Kochanowski Popular Theatre in Radom
Design: Adam Żebrowski   |   Implementation: Flexi Design