Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Festiwal odbywa się co dwa lata, najbliższa edycja odbędzie się w październiku 2022r. 

Zapraszamy reżyserów, którzy chcą zrealizować sztukę Gombrowicza, do Radomia na "wizytę studyjną".

Directors who would like to direct a play by Gombrowicz are invited to Radom for a study visit.

Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design