Jan Hussakowski
XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski
10 - 17 października 2020
Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu

Festiwal poświęcony jest sylwetce Witolda Gombrowicza, a głównym przedmiotem jego zainteresowania są teatralne realizacje Gombrowiczowskich tekstów, powstałe w polskich i zagranicznych teatrach. Imprezie, organizowanej nieprzerwanie od ponad 25 lat, patronuje i życzliwie ją wspiera Rita Gombrowicz.
10.10. Sobota+
godz. 17.00 – scena kameralna

PORNOGRAFIA, reż. Jan Hussakowski,
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 
(premiera)

Uroczysta inauguracja XIV Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego.

godz. 20.00 – duża scena

BIESIADA U HRABINY KOTŁUBAJ,
reż. Magdalena Piekorz, Fundacja Republika Marzeń, Warszawa

Otwarcie wystaw towarzyszących XIV MFG:
Wystawa plenerowa z Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli
Wystawa plakatów gombrowiczowskich

11.10. niedziela +
12.10. poniedziałek +
13.10. wtorek +
14.10. środa +
15.10. czwartek +
16.10. piątek +
17.10. sobota +
17.10 - Ogłoszenie werdyktu jury i zakończenie Festiwalu.

Codziennie po konkursowych prezentacjach w Klubie Festiwalowym odbywać się będą spotkania z twórcami, przez cały czas będzie działać Studio Festiwalowe, które będziemy transmitować w sieci.

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w repertuarze. 
Organizatorzy Festiwalu:
Image
XIV Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Image
Image
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design