odwołane spektakle (Radom)

GOMBROWICZ – UNIWERSALNY BEZ GRANIC

We wrześniu i październiku Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu zrealizował projekt „Gombrowicz – uniwersalny bez granic”, który był dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura - Interwencje. Edycja 2022”.

W ramach zadania zostały zaprezentowane przedstawienia: 

  • 18 września 2022 spektakl „Ferdydurke” Teatru Powszechnego im. J. Kochanowskiego w Radomiu w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
  • 15 października 2022 performance audiowizualny "Diary/Dzienniki" Katarzyny Dębskiej i Jerzego Mączyńskiego w Teatrze Powszechnym im. J.Kochanowskiego w Radomiu
  • 17 października 2022 spektakl “Kosmos” Teatr Simul Koniereni w Teatrze Collegium Nobilium w Warszawie. 

Teatr Powszechny w Radomiu od 30 lat jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego. Projekt „Gombrowicz uniwersalny bez granic” to dodatkowe działanie służące rozszerzeniu jego formuły, to otwarcie się na inne przestrzenie, na inne ciekawe miejsca czy miasta. To dotarcie do nowej widowni.  

Po twórczość pisarza sięgają artyści na całym świecie, m. in. w Europie, USA, Argentynie, Wenezueli, Japonii. Pomimo różnic kulturowych, mentalnych i społecznych wszyscy znajdują w nich prawdę, aktualność i uniwersalizm. Poruszane przez Gombrowicza problemy takie jak poszukiwanie własnej tożsamości, funkcjonowanie w społeczeństwie, prawda o sobie, dotyczą wszystkich ludzi, bez względu na pochodzenie, narodowość, grupę społeczną, czy wiek.

Ważne jest, aby festiwal nie zamykał się tylko w Radomiu. Pokazy spektakli poza miastem pozwalają na budowanie nowej publiczności festiwalu, na skupieniu wokół siebie lokalnych społeczności, na integracji oraz budowaniu relacji ze sobą, na wyrównywaniu szans w dostępie do kultury. 

Prezentacje spektakli w ramach projektu „Gombrowicz bez granic” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem widzów, co pokazuje że jego twórczość cały czas inspiruje i zaciekawia!

2022 NCK dofinans interwencje cmyk

Image
Image
Image
Image
COPYRIGHT © 2019. Teatr powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Projekt: Adam Żebrowski    |    Wdrożenie: Flexi Design